Åpen Kirkegruppe

Her kan du få forbønn

1. januar 2009 fikk par av samme kjønn mulighet til å gifte seg i Norge, på lik linje med heterofile par. Dette var en stor seier for arbeidet for like rettighetene for alle. Fram det kommer en ordning for kirkens anerkjennelse av samkjønnede ekteskap ønsker følgende prester å legge til rette for forbønnshandlinger. 

Liste for kantorer og andre kirkelige medarbeidere som ønsker å medvirke ved forbønnshandling finner du her.

Ekteskapsloven gir trossamfunn rett, men ikke plikt til å vie likekjønnede par. Så langt vil 

nesten ingen trossamfunn i Norge vie likekjønnede par. Mens vi arbeider for at det skal 

skje, er det mulig en få en forbønnshandling i kirken, så lenge presten kan stå inne for 

det. Det er altså prestens syn på lesbisk og homofil kjærlighet som blir avgjørende for om 

dette lar seg gjennomføre.

 

Du lurer kanskje på hvilke prester som kan lage en forbønnshandling for deg og din 

kjære, og som familie og venner kan delta på. Det gjorde vi også, og derfor sendte vi brev 

til prester og spurte om nettopp dette.

 

Her følger oversikten så langt over prester som har lyst til å legge til rette for forbønnshandlinger. Listen vil bli oppdatert kontinuerlig.

Dersom du er prest og ønsker å stå på listen, eller står på listen, men har byttet jobb, flyttet, har tips om andre prester vi bør ha med, og lignende - ta kontakt med prestelista@apenkirkegruppe.org 

Du vil få tilbakemelding når endringer er registrert på deg. 

 

Listen er oppdatert pr. 8.7.2015.

 

 Institusjoner og organisasjoner

Det Teologiske Menighetsfakultetet

 • Ordinert prest Gunnhild Maria Haugdal Marchen. Stipendiat i etikk ved MF
 • Ordinert prest Christine Henriksen Aarflot. Kapellan Paulus og Sofienberg

Agder og Telemark bispedømme

Øyestad, Aust-Agder

 • Kapellan Thore Wiig Andersen

Rjukan

 • Sokneprest Tone Anne Hvalen

Mandal

 • Prest Solfrid Bjørkelid

Arendal

 • Prost Kolbjørn Gunnarson Arendal

Kristiansand

 • Bymisjons-/fengselsprest Bjarte Leer Salvesen

Fevik

 • Kapellan Oddvar Tveito Fjære kirke

Otredal prosti

 • Sokneprest Terje Seilskjær Valle, Hylestad og Bykle

Bjørgvin bispedømme

Bergen

 • Kapellan Trond Egil Moe, Fyllingsdalen
 • Sentrumsprest Bergen domkirke menighet Anna Bäckström Hovda
 • Sokneprest Atle Moe Landås menighet
 • Kapellan Landås, prostiprest Bergen domprosti Rose-Marie Skarsten Landås menighet
 • Sokneprest Gunn Kongsvik Bønes menighet
 • Politiprest Gunnar Erstad Hordaland politikammer
 • Sykehusprest Liv Ingrid Svela
 • Gateprest Kari Veiteberg Kirkens Bymisjon
 • Dialogprest og Sentrumsprest Hildegunn Isaksen Bergen domkirke menighet
 • Studentprest Marie Grindheim Bergen domprosti

Hornindal, Nordsida og Randabygd

 • Sokneprest Mari Saltkjel

Leikanger og Norum

 • Sokneprest Egon Askvik

Lærdal

 • Sokneprest Helene Langeland

Sunnfjord

 • Ungdomsprest Marte Hovda Ottesen Jobber som ungdomsprest i Førde kyrkje

Vågsøy

 • Kapellan Trond Hatlevik Borg

Eid og Stårheim (Nordfjord prosti)

 • Sokneprest Kristin Stensrød

Den norske kirke i utlandet (Sjømannskirken)

 • Sjømannsprest Michael Onsrud

Sunnfjord prosti

 • Sokneprest Silje Sørebø Jølster

Borg bispedømme

Ås (Søndre Follo prosti)

 • Studentprest Øystein Spilling
 • Menighetsprest Anette Nylænder

Skedsmo

 • Kapellan Elisabeth Eriksen

Lillestrøm

 • Kapellanvikar Lena Caroline Stordalen

Nedre Romerike prosti, Strømmen

 • Kapellan Roger Marchen

Romerike prosti

 • sokneprest Terje Kjølsvik Langseth og Feiring menigheter

Nedre Romerike, Lørenskog kommune

 • sogneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff Skårer Menighet

Østre Romerike

 • Sokneprest Janne M. Sukka Dalen, Fet

Nesodden

 • Kapellan Helge Nylenna Skoklefall, Nesodden og Gjøfjell
 • Prostiprest Ingvild Osberg

Domprostiet

 • Prost Trond Tveit Selvik

Rygge

 • Sokneprest Tor Bjørn Andresen Osberg Rygge

Moss

 • Kapellan Ann Kristin Rangøy Moss

Ingen spesielle menigheter for øyeblikket:

 • Martin Oskar Enstad Presteforeningen
 • Annette Kvernevik Dreyer For tiden i USA
 • Jenny Kvisler Lillevold Bor på Jessheim.

Tune og Greåker meninghet

 • Ungdomsprest Ole Jens Hovda

Hamar bispedømme

Brandbu

 • Sokneprest Helge Haukeli

Ringsaker

 • Prost Gerd Th. Christensen

Tangen

 • Sokneprest Nina Th. Bredsdorff

Brumunddal

 • Sokneprest Lars Erlend Kielland

Ottestad

 • Kapellan/prostiprest Andreas Mollestad Nilsen

Furnes

 • Sokneprest Anders P. Skeistrand

Hamar

 • Ordinert, men jobber ikke som prest lenger Elisabeth Strøm

Hamar Domkirke

 • Domprost Leif Jørn Hvidsten
 • Kapellan Sara Moss Hamar
 • Pensjonert domprost Ole Elias Holck

Løten

 • Prest Margit Husevåg

Elverum

 • Prost Sevat Lappegard Sør Østerdal prosti
 • Studentprest Katrin Wiegmann Høgskolen i Hedmark
 • Feltprest Elisabeth Hermstad Løvlien

Toten

 • Prost Stein Ovesen
 • Sokneprest Ole Kristian Bonden Elverum
 • Sokneprest Merete Kavli Heradsbygd
 • Sokneprest Bjørn Vidar Lie Balke

Brøttum

 • Sokneprest Siri Sunde

Gjøvik

 • Sokneprest Hanne Moesgaard Skjesol Biri

Østre Toten

 • Sokneprest Lasse Gran

Søndre Land

 • Sokneprest Gitte Bergstuen

Hadeland og Land prosti

 • Prostiprest Inger Hvindenbråten

Vang (Hamar domprosti)

 • Kapellan i permisjon, nåværende leder av fagforbundet Teologene. Stig Jørund B. Arnesen Vang sokn, i Hamar kommune
 • Sokneprest Irmelin Grimstad Bonden

Lom

 • Sokneprest Synnøve S Heggem

Åmot

 • Prest Anniken Urianstad

Lillehammer

 • Prest Ingunn Dalan Vik

Eidskog

 • Sokneprest Bettina Eckbo

Kongsvinger

 • Ordinert prest, jobber ikke i noen menighet nå Vibeke Bergsjø Aas

Nord-Odal

 • Sokneprest Thomas Tinglum Sand og Mo

Møre bispedømme

Averøy

 • Sokneprest Kjell Bjørka

Bud, Fræna kommune

 • Sokneprest Sindre Stabell Kulø

Frei

 • Sokneprest Eivind Oftebro

Kristiansund/Trustra

 • Res. kapellan/sokneprest Lars-Ove Skaret

Indre Nordmøre prosti, Halsa sokn

 • Sokneprest Maren Ninni Arnesdatter Lockertsen Aresvik

Nidaros bispedømme

Meråker

 • Sokneprest Arne Magnus Smørvik, Meråker

Røros og Hitterdal

 • Sokneprest Harald Hauge

Stjørdal

 • Sokneprest Anne Cecilie Elgarøy Ringen

Trondheim

 • Sokneprest Torstein Amundsen Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
 • Domprost Ragnhild Jepsen Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
 • Berit Schelde Christensen Bosatt i Danmark
 • Daglig leder Berit Lånke Nidaros pilegrimsgård
 • Sokneprest Knut Kittelsaa Bakklandet
 • Kapellan Beate Iren Lerdahl Bakklandet
 • Sokneprest Hans Kristian Solbu Sverresborg
 • Kapellan Lars Sperre Ilen
 • Prost Brita Hardeberg Rissa
 • Kapellan Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Prest Siv Limstrand Kirkens Bymisjon
 • Studentprest Einar Vegge
 • Studentprest Birte Andersen Gresseth
 • Prest Rolv Nøtvik Jakobsen
 • Sykehusprest Knut Hermstad St. Olavs Hospital
 • Sykehusprest Øyvind Brastein St. Olavs Hospital, avd. Østmarka
 • Sykehusprest Øyvind Taraldset Sørensen St. Olavs Hospital
 • Sykehusprest Ane Kristin Koller Sundnes St.Olav Hospital

Sør-Innherad prosti

 • Førsteamanuensis/dr theol og ordinert Idar Kjølsvik
 • Prostiprest Espen Dahlgren Doksrød

Stod, Kvam og Følling (Nord-Innhera prosti)

 • Sokneprest Per H. Andersen

Otterøy og Fosnes (Namdal prosti)

 • Sokneprest Hilde Lundquist

Nord-Hålogaland

Varanger prosti

 • Prostiprest Henrik Sommer
 • Sokneprest Britt-Kirsten Skarpsno Vardø

Tromsø

 • Studentprest, fengselsprest Leif Bremer

Hammerfest

 • Sokneprest Jon Arne Tandberg

Tromsø

 • Prest Kjersti Marie Lægdene Elverhøy
 • Studentprest Tor Stranda Universitetet i Tromsø
 • Bymisjonsprest Eigil Granhøy Torkelsen Kirkens Bymisjon
 • Kapellan Ragnhild Bjørvik Opsahl Kroken, Tromsø
 • Rektor Stig Lægdene Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN)
 • Sykehusprest, UNN Ingun Fossland
 • Prostiprest Line Angell
 • Kapellan Andreas Ihlang Berg Tromsø Domkirke
 • Domprost Herborg Finnset Tromsø Domkirke

Oslo bispedømme

Asker

 • Kapellan Karoline Astrup Asker
 • Sokneprest Tor Øystein Vaaland Asker
 • Gateprest Inger Lise Guttormsen Kirkens feltarbeid i Asker
 • Gateprest Flemming Jakobsen Kirkens Feltarbeid i Asker
 • Sokneprest Anna Grønvik Heggedal
 • Kapellan Magnus Pettersen Kjellin Heggedal

Bærum

 • Trosopplæringsprest Sveinung Hansen Lommedalen
 • Kapellan Anne Brit Aasland Bryn
 • Sokneprest Else Engebretsen Grinilund menighet
 • Kapellan Eike Ziller-Off Bryn menighet, Bærum prosti
 • Seniorprest Anne-Brit Aasland Tidligere ansatt i Bryn menighet
 • Kapellan Dorothee Ziller Østerås og Grinilund menighet
 • Sokneprest Thomas Berbom Jar
 • Sokneprest Anne Borgen Høvik
 • Kapellan Stine Kiil Saga Haslum

Oslo

 • Tonsen menighets prester
 • Kapellan Ellen Aasland Reinertsen Torshov
 • Sokneprest Margunn Sandal Frogner
 • Tor Even Fougner Sentrum og St.Hanshaugen
 • Sokneprest Dag Iversen Torshov
 • Sokneprest Ketil Rosnes Maridalen
 • Prost Trond Bakkevig Vestre Aker prosti
 • Sokneprest Margrete Hovland Malterud Vestre Aker
 • Prost Anne Hilde Laland Østre Aker prosti
 • Sykehusprest Cathrine Biseth Oslo Universitetssykehus HF
 • Sykehusprest Jarl Bøhler Diakonhjemmet Sykehus
 • Menighetsprest Klara Vogl Ellingsrud og Furuset
 • Sokneprest Marit Skjeggestad Kampen
 • Kapellan Anne Cathrine Owe Kampen
 • Prest Ingunn Rinde Vålerenga
 • Pensjonert prest Hans-Jacob Kinge Majorstuen
 • Pensjonert prest Jens Torstein Olsen Majorstuen
 • Kapellan Ingrid Rian Ullern
 • Sokneprest Anne Pettersen Voksen
 • Vikarprest Karl Richard Thuve Oslo bispedømme
 • Sykehusprest Susanne Engell Oslo Hospital
 • Prest Ole Jakob Løland Ris
 • Sokneprest Signe Fyhn Lilleborg
 • Sokneprest Elisabeth Thorsen Oslo domkirke
 • Birte Nordahl Sandum Oslo domkirke
 • Gateprest for ungdom Jan Christian Nielsen
 • Vikarprest Helge Fisknes Oslo Bispedømme
 • Menighetsprest Anne Berit Evang Grorud
 • Prest Lise Tostrup Setek Vikarprest i Oslo bispedømme
 • Sokneprest Grete Hauge Paulus
 • Kapellan Hanne Slåtten Sofienberg. Pt. i Østre Aker kirke
 • Menighetsforvalter Kjersti Østland Midttun Røa og Sørkedalen (tidligere prest i Sagene og Iladalen)
 • Sokneprest Knut Rygh Sagene og Iladalen
 • Menighetsprest Elisabet Kjetilstad Stovner
 • Menighetsprest Svein A. Lillejord Ellingsrud og Furuset
 • Menighetsprest Carsten Schuerhoff Østre Aker og Haugerud
 • Menighetsprest Hanne Kleveland Grorud
 • Seniorprest Ola Beisvåg Grorud
 • Studentprest Inger Anne Naterstad Universitetet i Oslo
 • Studentprest Valborg Orset Stene Høgskolen i Oslo
 • Prostiprest Karen Onshuus Østre Aker
 • Sykehjemsprest Yvonne Andersen Tåsenhjemmet og Vinderen bo- og servicesenter
 • Sykehusprest Kjersti Håland Diakonhjemmet sykehus
 • Sykehusprest Aud Irene Svartvasmo Diakonhjemmet sykehus
 • Prest B. Lennart Persson Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
 • Sykehjemsprest Svein G Josefsen Nordre Aker prosti
 • Høgskolelektor Marit Bunkholt Det praktisk-teologiske seminar
 • Prest og daglig leder Inger Johanne Aas PMV Kirkens Bymisjon Oslo
 • Prest og daglig leder Per Morten Clausen Kirkens SOS Oslo
 • Prest Gunnar Kristiansen Kirkens SOS Oslo
 • Bymisjonsprest Hanne Elstrøm Kirkens Bymisjon
 • Gateprest Carl Petter Opsahl Kirkens Bymisjon
 • Generalsekretær Sturla Stålsett Kirkens Bymisjon
 • Bymisjonsprest Steinar Eraker Kirkens Bymisjon (bosted Strømmen Borg bispedømme)
 • Bymisjonsprest Olga Tvedt Kirkens Bymisjon
 • Sykehjemsprest Anne Jørstad Kirkens Bymisjon
 • Sykehjemsprest Hilde Margrethe Voll Kirkens Bymisjon
 • Prest Iselin Jørgensen Kirkens Bymisjon
 • Studentprest Anne Anita Lillebø UiO
 • Prest Steinar Ims prest ved Dialogsenteret Emmaus
 • Prest Gard Realf Sandaker-Nielsen
 • Prest Gunnar Farsund
 • Sokneprest Mette Bundgaard Andersen Hasle kirke
 • Sokneprest Anne Borgen Markus
 • Sokneprest Lars Martin Dahl Gamlebyen og Grønland
 • Prest Frode Grøstad
 • Kapellan Nordberg, ungdomsprest Vestre Aker Gunnhild Nordgaard Hermstad
 • Stipendiat Diakonhjemmet høgskole Gyrid Gunnes
 • Fengselsprest Kjersti Wernø Bredtvet
 • Personalrådgiver Henrik Mohn Oslo Bispedømme
 • Høgskolelektor Elisabeth Tveito Johnsen Det praktisk-teologiske Seminar, UiO(bosatt i Borg)
 • Kapellan Erle Fagermoen Bøler
 • Programsjef i Norges KFUK-KFUM Kristian Knapstad Oslo Bispedømme
 • Grefsen menighets prester Oslo Bispedømme
 • Nordberg meninghet (Ta kontakt for info) Oslo Bispedømme
 • Prest Kristian Engelstad Kvalem Trefoldighetskirken/Sentrum og St. Hanshaugen sogn
 • Kapellan Asle Rossavik Lambertseter, Søndre Aker prosti
 • Studentprest Liv Arnhild Romsaas Lovisenberg diakonale høgskole
 • Prest Heinke Foertsch Østre Aker og Haugerud
 • Kapellan Hanne Elstrøm Ris menighet
 • Pilgrimsprest v Oslo Pilgrimssenter Roger Jensen Oslo Bispedømme
 • Sokneprest Ingeborg Sommer Skøyen

Stavanger bispedømme

Stavanger

 • Prest Torunn H Bjørnevik
 • Gateprest Per Arne Tengesdal Kirkens Bymisjon
 • Prest og daglig leder Tor Magne Nesvik Stavanger KFUK-KFUM
 • Prest Odd Kristian Reme

Domkirken, Stavanger

 • Biskop Anne Lise Ådnøy
 • Prest Georg Tumyr

Sør-Hålogaland bispedømme

Bispedømmekontoret

 • Rådgiver Torkel Irgens Er ordinert prest, men jobber nå ved bispedømmekontoret.

Bodø Domprosti

 • Fengselsprest Anne Berger Jørgensen
 • Bymisjonsprest Egil Arnsby Kirkens bymisjon
 • Elin M. W. Irgens kapellan i Bodin menighet
 • Sokneprest Gaute Granlund Røst
 • Kapellan Stine Walmsness Bodø domkirke

Indre Helgeland

 • Sokneprest Kari Sjursen Elsfjord og Drevja menigheter, Vefsen kommune

Hamarøy

 • Sokneprest Silje Kristin Meisal Hamarøy og Sagfjord
 • Prest Rolf Steffensen

Narvik

 • Kapellan Trond Laksaa Narvik

Lofoten

 • Prost Ann Helen Jusnes Lofoten
 • Sokneprest Kristine Sandmæl Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman
 • Sokneprest Aud Meaas Sigurdsen Stamsund og Valberg
 • Kapellan Jens Bjelland Grønvold Vågan, Henningsvær, Gimsøy og Strauman.
 • Sokneprest Nils J. Riedl Svolvær
 • Sokneprest Frode Wigum Lofoten
 • Sokneprest Trond Gran Flakstad og Moskenes

Nord-Helgeland

 • Sokneprest Finn Rindahl Nesna

Sør-Helgeland prosti

 • Prost Sigridur Gudmarsdottir

Vesterålen prosti

 • Prost Jan Otto Fredwall Vesterålen

Tunsberg bispedømme

Røyken

 • Sokneprest Jørund Midttun Sandefjord

Eiker prosti

 • Sokneprest Christine Holmsen Hjellum Mjøndalen

Hønefoss

 • Prostiprest/kapellan Hanne Marie Pedersen-Eriksen (skal til Sjømannskirken i Miami)

Sandefjord

 • Sokneprest John Peder Grimsmo Vesterøy menighet
 • Kapellan Therese Bustadmo Sokneprest i Sandefjord sokn
 • Kapellan Tore Hummelvoll Vesterøy
 • Sokneprest Linn Strømme Hummelvoll Bugården
 • Sokneprest Michael Onsrud Sandar
 • Andre prester + prost Ta kontakt med prestekontorene, de vil ta hjertelig i mot alle som henvender seg og ønsker velsignelse og forbønn.
 • Prest, partner i Coach Team- House of Leadership Erica Grunnevoll

Hallingdal

 • Prest Sveinung Hansen Geilo

Nord-Jarlsberg

 • Kapellan Pernille Astrup Horten
 • Sokneprest Ottar Strand Horten

Tunsberg domprosti

 • Sokneprest Inger Bækken Nøtterøy

Bragenes meninghet

 • Kapellan Per Erik K. Brodal Drammen

Rollag og Veggli

 • Sokneprest Audun Opland Rollag og Veggli

Larvik prosti

 • Sokneprest Øystein Evensen Østre Halsen

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Torrevieja, Spania

 • Sjømannsprest/kapellan Odd Inge Tangen

USA?

 • Sjømannsprest Sverre Tofte

Oslo

 • Spesialprest iinkluderende kirkeliv Ole Johan Beck Oslo bispedømme