Godt gjennomført tema møte

Godt gjennomført tema møte

Gode innspill på temamøte om konverteringsterapi.

Som var søndag 26.09.21 ÅKs styre tar med seg innspillene i sitt videre arbeid med sitt høringssvar til departementet. Takk til Kjell Erik Ullmann Øie og Halvor Moxnes for gode innledinger.

01.10.2021 14:20